STYRELSEN

Ordförande


Jonas Levin                                                                                           

Vice ordförande   


Maja Andersson


maja.andersson@kopparhogarna.com


Sekreterare 


Frederik Hellman


Kassör


Tommy Sörensson

   

Vice kassör

                                                                                   

Christina Svensson 


zerny.svensson@kopparhogarna.com   

                                                             Ledamöter


Tompa Eliasson


tommy.eliasson@kopparhogarna.com

  

Zerny Svensson     


zerny.svensson@kopparhogarna.com     


Ersättare


Frederik Hellman          


frederik.hellman@kopparhogarna.com

  

Jenny Kander


jenny.kander@kopparhogarna.com


Valberedning


Paul Carlsson, Dennis Ekvall, Diana Ottosson


Revisorer


Christer Nilsson, Lars Sander