INFO

SKRAPNING AV GÅNGARNA


Eftersom gångarna är i så dåligt skick, måste ett utförligt arbete göras och det innebär att gångarna ska få mer grus, bli skrapade, vattnade och tumlade.


Därför måste ALLA gångar vara tomma tills detta är klart. Vi får parkera i närheten istället.


Tyvärr, så blev det lite ändrade planer - de kan inte säga hur många gångar de tar per dag.

Vi hoppas alla visar hänsyn och flyttar sina bilar. 


Senaste nytt från Landskrona stad:


UPPDATERING 7 FEBRUARI 2020


Besked om slutgiltig gräns dröjer eftersom det beslut som miljönämnden tog den 5 december 2019 har överklagats.

När ett beslut överklagas skickas det vidare till Länsstyrelsen för att få en ny bedömning. Under tiden som ärendet handläggs hos Länsstyrelsen har det ännu inte vunnit laga kraft.

Ingen slutlig gräns kan därför godkännas innan beslutet har vunnit laga kraft.


Läs mer på www.landskrona.se/kopparhogarna

AddressKopparhögarnas koloniförening BOX 3027 261 03 Landskrona