INFO

Välkomna på medlemsmöte! 


Styrelsen kommer att ge förslag på ändring av stadgarna samt ge en sammanfattning av halvårsmötet för de som missade detta. 


Vi ber er som deltog på halvårsmötet att ge platsen till någon som missade detta för att alla ska få ta del av informationen.

Senaste nytt från Landskrona stad:


UPPDATERING 7 FEBRUARI 2020


Besked om slutgiltig gräns dröjer eftersom det beslut som miljönämnden tog den 5 december 2019 har överklagats.

När ett beslut överklagas skickas det vidare till Länsstyrelsen för att få en ny bedömning. Under tiden som ärendet handläggs hos Länsstyrelsen har det ännu inte vunnit laga kraft.

Ingen slutlig gräns kan därför godkännas innan beslutet har vunnit laga kraft.


Läs mer på www.landskrona.se/kopparhogarna