INFO

Vattnet kommer att stängas av under v.45-46 (troligtvis 46)


Vi rekommenderar er att ha era huvudkranar öppna medan vattnet är avstängt.

Senaste nytt från Landskrona stad:


UPPDATERING 7 FEBRUARI 2020


Besked om slutgiltig gräns dröjer eftersom det beslut som miljönämnden tog den 5 december 2019 har överklagats.

När ett beslut överklagas skickas det vidare till Länsstyrelsen för att få en ny bedömning. Under tiden som ärendet handläggs hos Länsstyrelsen har det ännu inte vunnit laga kraft.

Ingen slutlig gräns kan därför godkännas innan beslutet har vunnit laga kraft.


Läs mer på www.landskrona.se/kopparhogarna