BRA ATT VETA

Bra att veta


  • Det finns möjlighet att kasta hushållssopor i våra containers som finns på flera platser i området. Avfall som inte räknas som hushållssopor eller som inte rymmer inkastet är inte tillåtet och kan istället kastas vid Landkronas återvinningscentral.


  • Bredvid containrarna finns risfickor som är till för trädgårdsavfall samt en plats för grästuvor och jord


  • Vatten finns tillgängligt mellan mars-oktober (tiderna varierar)


  • Maxhastigheten i grusgångarna är 20 km/h respektive 30 km/h på huvudgången.
Som koloniägare i Landskrona äger man byggnaderna på sin kolonilott men arrenderar marken av staden. Ett arrendeavtal tecknas mellan kolonisten och staden. I arrendeavtalet kan man läsa om vilka rättigheter och skyldigheter man har som arrendator. Säljaren ska ha gällande arrendeavtal.


För frågor kring arrendeavtal och liknande, kontakta stadens koloniförvaltare:


Lotta Wiklund

0418-47 03 15

lotta.wiklund@landskrona.se

Telefontid måndag-fredag kl. 10:00-12:00