AKTUELLT

ÅRSMÖTE 2021
Idag 3/1 har styrelsen beslut att hålla årsmötet per capsulam, vilket innebär att besluten fattas utan att medlemmarna är närvarande.


Detta eftersom vi har viktiga frågor som styrelsen inte vill vänta att ta beslut kring. Kallelse för årsmötet kommer att ske enligt stadgar. Se mer info i dokumentet. 


Vid frågor, var vänliga kontakta oss enligt instruktioner.