INFO

INFORMATION

Viktig information till dig som har koloni i Kopparhögarnas koloniområde


https://uploads.staticjw.com/ko/kopparhogarnaskoloniforening/brev-till-arrendatorer.pdf

Rekommendationer från Landskrona kommun


https://uploads.staticjw.com/ko/kopparhogarnaskoloniforening/anslag-rekommendationer.pdf

Information från styrelsen:


Hej allihopa,

 

Som vi tidigare skrivit, bad vi Landskrona kommun att dels pausa med att be folk skriva under det utskickade avtalet samt skickade ut arrendeavgiften till alla medlemmar. Det skulle även bokas in ett möte mellan vårat och deras ombud.

 

Vad gäller tidsfristen, har Landskrona kommun efter begäran, förlängt denna till 30/8 2019. Vilket innebär att ingen är skyldig att skriva under avtalet innan dess. Detta får förhoppningsvis er att känna er lugna och villiga att invänta fortsatta diskussioner mellan styrelsen och kommunen.

 

Vad gäller arrendeavgiften, kommer endast de kolonister som skrivit under avtalet, att faktureras, dessa skickas ut snarast möjligt.

 

Som vissa kanske är medvetna om, är föreningsavgiften inkluderad i denna avgiften, varför föreningen kommer att påverkas av detta ekonomiskt. Därför väljer vi att fakturera föreningsavgiften enskilt, till samtliga medlemmar. Vi kommer inom dagarna skicka ut betalningsuppgifter via post hem till er alla.

 

Detta kan förstås anses som "krångligt" men som tidigare nämnt, drabbas annars föreningen och således ni medlemmar också, för givetvis har föreningen utgifter som måste betalas.

 

Slutligen, kommer ett möte mellan ombuden att ske (18/6) och förhoppningsvis blir vi då mer medvetna om deras syn på saken. Vi förstår att läget är betungande för er allihopa, särskilt när man inte vet hur framtiden ser ut. Vi gör allt vi kan för att få klarhet i ärendet och slutligen lägga detta på hyllan så att alla kan njuta i sina kolonier.

 

OBSERVERA att det i utskickat brev står att endast de medlemmar som inte skrivit under, ska betala in förseningsavgift. Detta har kommit att ändras, eftersom kommunen vill att alla medlemmar betalar in föreningsavgiften istället för att underlätta handläggningen.

Landskrona kommun kommer därför endast att fakturera medlemmarna för arrendeavgiften, när det är dags.

Kopparhögarnas koloniförening Box 3027

26103 Landskrona


@Kopparhögarnas koloniområde

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED